Dobrodošli na stranice Općine Medulin!


Poziv investitorima / vlasnicima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada

20.08.12.

Pozivaju se građani s prebivalištem na području Općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u Općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2014. godini.

Nagrada Općine Medulin kao najveće priznanje dodjeljuje se kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Medulin.

Povelja „Počasni građanin Općine Medulin“ kao posebna počast dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu Medulin i njezine građane kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Medulin.

Svečana povelja Općine Medulin dodjeljuje se za izuzetan uspjeh u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i zaštite okoliša, te ostalim oblastima ljudskog stvaralaštva.

 

Za dodjelu javnih priznanja ne mogu biti predloženi:

-       djelatnici Općinske uprave i savjetnici kabineta načelnika,

-       dužnosnici, odnosno vijećnici, načelnik, članovi vijeća mjesnih odbora, mjesni odbori, te javne

-       ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač Općina Medulin.

-       ravnatelji javnih ustanova, direktori trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Medulin, osim ako tijekom kalendarske godine u kojoj su predloženi za dobivanje nagrade ili priznanja odlaze u mirovinu.

Predlagatelj mora potpisati prijedlog kandidata, obrazložiti i po mogućnosti priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi se podnose u pisarnicu Općine Medulin osobno, poštom na adresu: Općina Medulin, Komisija za nagrade i druga priznanja, Centar 223, 52203 Medulin ili elektroničkim putem na e-mail adrese: pisarnica@medulin.hr, helga@medulin.hr do 30. travnja 2014.

OPĆINA MEDULIN

Predbilježba za newsletter

Unesite svoj e-mail:


Predbilježi se   Odustani