Dobrodošli na stranice Općine Medulin!


Poziv na dostavu podataka za porez na kuću za odmor 2013.

05.03.13.

Objavljen je Poziv za dostavu podataka za porez na kuću za odmor za 2013. godinu.

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Medulin da, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2013.godini, dostave prijavu podataka o kući za odmor najkasnije do 31. ožujka 2013.godine.

Prema članku 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 8. Odluke o općinskim porezima, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Medulin.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski, osim gospodarskih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Porez na kuće za odmor se, prema Zakonu, između ostalog ne plaća na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Medulinski porez na kuću za odmor iznosi 15,00 kn /metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje. Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 89. navedenoga Zakona.

Molimo da niže navedeni obrazac popunite te ga sa popratnom dokumentacijom (kopija zemljišno-knjižnog izvatka, kopija osobne iskaznice ili putovnice, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju i dr.) dostavite u pisarnicu Općine Medulin, poštom na adresu Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije, Centar 223, 52203 Medulin, putem faxa: 052 / 385 660 ili na mail adrese: opcina@medulin.hr ili pisarnica@medulin.hr

Obrazac izjave možete preuzeti sa internet stranica Općine klikom na link, pod Upravni odjel za proračun i financije (OBRAZAC_OM4_Izjava NKK PKO PNT)


Pozivaju se građani s prebivalištem na području Općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u Općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2014. godini.

Nagrada Općine Medulin kao najveće priznanje dodjeljuje se kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Medulin.

Povelja „Počasni građanin Općine Medulin“ kao posebna počast dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu Medulin i njezine građane kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Medulin.

Svečana povelja Općine Medulin dodjeljuje se za izuzetan uspjeh u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i zaštite okoliša, te ostalim oblastima ljudskog stvaralaštva.

 

Za dodjelu javnih priznanja ne mogu biti predloženi:

-       djelatnici Općinske uprave i savjetnici kabineta načelnika,

-       dužnosnici, odnosno vijećnici, načelnik, članovi vijeća mjesnih odbora, mjesni odbori, te javne

-       ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač Općina Medulin.

-       ravnatelji javnih ustanova, direktori trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Medulin, osim ako tijekom kalendarske godine u kojoj su predloženi za dobivanje nagrade ili priznanja odlaze u mirovinu.

Predlagatelj mora potpisati prijedlog kandidata, obrazložiti i po mogućnosti priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi se podnose u pisarnicu Općine Medulin osobno, poštom na adresu: Općina Medulin, Komisija za nagrade i druga priznanja, Centar 223, 52203 Medulin ili elektroničkim putem na e-mail adrese: pisarnica@medulin.hr, helga@medulin.hr do 30. travnja 2014.

OPĆINA MEDULIN

Predbilježba za newsletter

Unesite svoj e-mail:


Predbilježi se   Odustani