Dobrodošli na stranice Općine Medulin!


Poziv na dostavu podataka za porez na tvrtku ili naziv 2013.

05.03.13.

Objavljen je Poziv za dostavu podataka za porez na tvrtku ili naziv za 2013. godinu.

U skladu sa člankom 58. stavak 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» br. 147/08 i 18/11), pozivaju se porezni obveznici ( trgovačka društva, ustanove, zadruge i ljekarne ), sa sjedištem i/ili poslovnom jedinicom na području Općine Medulin, da prijave sve novonastale činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze (porez na tvrtku ili naziv), a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice ili početak  obavljanja gospodarske djelatnosti. 

Podaci moraju sadržavati naziv obveznika, OIB te kontakt telefon.

Pozivaju se porezni obveznici da navedene podatke dostave najkasnije do 31. ožujka 2013. godine putem niže navedenog obrazca.

Popunjeni obrazac i popratnu dokumentaciju (kopija zemljišno-knjižnog izvatka, kopija sudskog rješenja, ugovora i sl.) dostavite u pisarnicu Općine Medulin, poštom na adresu Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije, Centar 223, 52203 Medulin, putem
faxa: 052 / 385 660 ili na mail adrese: opcina@medulin.hr ili pisarnica@medulin.hr

Obrazac izjave možete preuzeti sa internet stranica Općine klikom na link, pod Upravni odjel za proračun i financije (OBRAZAC_OM4_Izjava NKK PKO PNT)


Pozivaju se građani s prebivalištem na području Općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u Općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2014. godini.

Nagrada Općine Medulin kao najveće priznanje dodjeljuje se kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Medulin.

Povelja „Počasni građanin Općine Medulin“ kao posebna počast dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu Medulin i njezine građane kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Medulin.

Svečana povelja Općine Medulin dodjeljuje se za izuzetan uspjeh u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i zaštite okoliša, te ostalim oblastima ljudskog stvaralaštva.

 

Za dodjelu javnih priznanja ne mogu biti predloženi:

-       djelatnici Općinske uprave i savjetnici kabineta načelnika,

-       dužnosnici, odnosno vijećnici, načelnik, članovi vijeća mjesnih odbora, mjesni odbori, te javne

-       ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač Općina Medulin.

-       ravnatelji javnih ustanova, direktori trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Medulin, osim ako tijekom kalendarske godine u kojoj su predloženi za dobivanje nagrade ili priznanja odlaze u mirovinu.

Predlagatelj mora potpisati prijedlog kandidata, obrazložiti i po mogućnosti priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi se podnose u pisarnicu Općine Medulin osobno, poštom na adresu: Općina Medulin, Komisija za nagrade i druga priznanja, Centar 223, 52203 Medulin ili elektroničkim putem na e-mail adrese: pisarnica@medulin.hr, helga@medulin.hr do 30. travnja 2014.

OPĆINA MEDULIN

Predbilježba za newsletter

Unesite svoj e-mail:


Predbilježi se   Odustani