Dobrodošli na stranice Općine Medulin!


Poziv na dostavu podataka za porez na kuću za odmor 2013.

05.03.13.

Objavljen je Poziv za dostavu podataka za porez na kuću za odmor za 2013. godinu.

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Medulin da, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2013.godini, dostave prijavu podataka o kući za odmor najkasnije do 31. ožujka 2013.godine.

Prema članku 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 8. Odluke o općinskim porezima, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Medulin.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski, osim gospodarskih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Porez na kuće za odmor se, prema Zakonu, između ostalog ne plaća na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Medulinski porez na kuću za odmor iznosi 15,00 kn /metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje. Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 89. navedenoga Zakona.

Molimo da niže navedeni obrazac popunite te ga sa popratnom dokumentacijom (kopija zemljišno-knjižnog izvatka, kopija osobne iskaznice ili putovnice, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju i dr.) dostavite u pisarnicu Općine Medulin, poštom na adresu Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije, Centar 223, 52203 Medulin, putem faxa: 052 / 385 660 ili na mail adrese: opcina@medulin.hr ili pisarnica@medulin.hr

Obrazac izjave možete preuzeti sa internet stranica Općine klikom na link, pod Upravni odjel za proračun i financije (OBRAZAC_OM4_Izjava NKK PKO PNT)


Predbilježba za newsletter

Unesite svoj e-mail:


Predbilježi se   Odustani