Dobrodošli na stranice Općine Medulin!


Savjet mladih Općine Medulin

Savjet mladih Općine Medulin konstituiran je u studenom 2010. godine i savjetodavno je tijelo Općine Medulin za područje prepoznavanja potreba i rješavanja problema mladih.

Cilj:
Poticanje informiranosti mladih od 15 do 30 godina o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, usavršavanja znanja i vještina, važnosti djelovanja u lokalnoj zajednici te očuvanju zdravlja kroz rekreaciju i druge aktivnosti.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području općine Medulin, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Medulin te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Medulin,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih i financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Medulin na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Kontakt-informacije:

Predbilježba za newsletter

Unesite svoj e-mail:


Predbilježi se   Odustani